Nuclear Energy Conference 2020

Registrace účasti

Účast na konferenci je zdarma. V případě naplnění kapacity, si pořadatelé vyhrazují právo později zaregistrované odmítnout.

Odesláním vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pořádajícími spolky Jihočeské matky, Hnutí DUHA a Calla za účelem evidence účastníků pořádané akce a zasílání pozvánek na obdobné další. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Orgánem provádějícím dozor nad dodržováním zákona je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Registrací na konferenci zároveň souhlasíte s pořízením a využitím fotografií účastníků konference či zvukového záznamu z konference, které mohou být zveřejněny.

Powered by BreezingForms